Afvallen voor beginners

Vasten in de religie

Elke rechtgeaarde Jood vast van zonsopkomst tot zonsondergang op Jom Kippoer, de Grote Verzoendag, de dag waarop men tot inkeer komt. Moslims vasten van zonsopgang tot zonsondergang gedurende de 29 of 30 dagen durende Ramadan, de negende maand van het Islamitische maanjaar, een periode van vergeving en zuivering van de ziel. De vastenperiode wordt gevolgd door het suikerfeest. Christenen onthouden zich liever op bepaalde tijdstippen van bepaalde voedingsmiddelen dan dat ze vasten. Tijdens de Vasten, de veertig dagen durende periode van Aswoensdag tot en met Paaszaterdag, waarin men het vasten van Jezus in de woestijn herdenkt, kan een Christen vasten, maar zich ook

onthouden van het eten van een of meer van zijn favoriete voedingsmiddelen. In al deze gevallen hoeven kinderen, oude mensen, zieken, zwangere vrouwen en reizigers (bijvoorbeeld soldaten) niet te vasten. Andere religieuze en/of spirituele groepen gebruiken een vastenperiode om 'het lichaam te reinigen' of om een hogere staat van bewustzijn te bereiken. Het eerste effect is makkelijk te verklaren: als je er niets in stopt, komt er ook niets uit. Het tweede gevolg, een licht gevoel in het hoofd, is een fysiologisch fenomeen dat het gevolg is van een verminderde toevoer van zuurstof naar de hersenen, wat een ieder vrij staat om als metafysisch moment te interpreteren. Vrede op aarde.

Inderdaad...

Goed. je hebt besloten dat je gaat afvallen en je hebt een plan opgesteld. Nu moet je je keuze in de praktijk gaan brengen en er achter komen welke voedingsstoffen je nodig hebt. zodat je de juiste keuren maakt wanneer je uit eten gaat, en de juiste voedingsmiddelen koopt als je thuis zelf maaltijden klaar gaat maken of om te besluiten om als het zo uitkomt gebruik te maken van maaltijdvervangers (slik') in plaats van vers voedsel.